c
1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
j

Projekt Unijny

Projekt unijny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. 00599-6935-UM0510714/18
mająca na celu rozpoczęcie działalności innowacyjnego
mobilnego centrum treningowego - BePro Sylwia Przydacz
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020